ग्रंथालय

ग्रंथालय

ग्रंथालयप्रत्येक ग्रंथ म्हणजे असते एक निमंत्रण कधी झपूर्झाचे, कधी हिरव्या हिरव्या गार गालिच्यांचे निळया आभाळात उडू लागतात शुभ्र विचारांचे पक्षी तेव्हा उगवते इंद्रधनुष्य मनाच्या क्षितिजावर विद्यार्थी ग्रंथालय:गुरुकुलातील संगणकीकृत ग्रंथालयात एकूण ..