माध्यमिक कर्मचारी

योगी श्री अरविंद गुरुकुल    07-Jun-2015

माध्यमिक विभाग: हे आमचे मार्गदर्शक!

अनु.क्र. नाव दूरध्वनी क्र.
1 सौ. रोहिणी कुलकर्णी (मुख्याध्यापिका) 9766995401
2 श्री. सुनील राऊत 8793881152
3 सौ. स्मिता मानगेकर- होरांबे 9665016265
4 श्री. यज्ञेश्वर बागराव 9158880197
5 सौ. हर्शला कुलकर्णी 8087390131
6 श्री. दिपक विशे 9221949284